Vette crèmes blijken goed te werken bij mild tot matig eczeem bij kinderen. Ze worden al vaak als (aanvullende) behandeling gebruikt, maar dankzij recent onderzoek is nu ook wetenschappelijk aangetoond dat ze de symptomen daadwerkelijk verminderen.

Kinderen die op een bepaald moment een opvlamming van atopisch eczeem hadden, werden verdeeld over diverse groepen: ze werden wel of niet behandeld met vette crèmes. In totaal deden 335 kinderen mee aan het onderzoek. Aan de hand van scoreformulieren werd gedurende twaalf weken door artsen en ouders regelmatig de ernst van de symptomen van het eczeem beoordeeld.

Geen eczeem meer

De onderzoekers zagen een grotere afname van de symptomen bij de kinderen die behandeld werden met vette crèmes. Ze constateerden nog iets: het percentage kinderen dat helemaal geen symptomen van atopisch eczeem meer had, was hoger als ze behandeld waren met vette crèmes (59.5% en 44.3%) in vergelijking met de groep die niet behandeld was met vette crèmes (29.8%). Regelmatig gebruik van vette crèmes bij deze patiënten vermindert dus de ernst van de symptomen. Het ondersteunt de behandeling.

Bron: Huidarts.com

GZNL.GZ.18.09.0212d