Totaal 266 mensen hebben deze poll over kinderen en eczeem ingevuld, hartelijk dank daarvoor! In welke leeftijdscategorie zit(ten) uw kind (kinderen)? 44,1 procent van de respondenten antwoordt dat dit tussen de 13 en 18 jaar is. 42,1 procent zegt dat dat hun kind tussen de 0 en 6 jaar is en 13,9 procent meldt tussen de 7 en 12 jaar.

Hoeveel hinder had uw kind afgelopen week van zijn/haar eczeem? ‘Matig’, zegt 29,5 procent van de respondenten. 24 procent zegt ‘ernstig’, 21,9 procent zegt ‘een beetje’, 13 procent zegt ‘geen’, en 11,6 procent zegt ’zeer ernstig’.

Bij wie krijgt uw kind zorg? ‘Geen’, zegt 37 procent. ‘Bij de huisarts’, meldt 33,3 procent. ‘Bij de dermatoloog’, zegt 18,5 procent en 11,1 procent zegt zorg te ontvangen van de kinderarts.

Hoe tevreden bent u over de zorg voor uw kind? 47,7 procent van de respondenten heeft ‘neutraal’ ingevuld. 22 procent zegt ‘tevreden’ te zijn met de zorg voor hun kind, 17,4 procent is ‘niet tevreden’ en 12,9 procent antwoordt ‘heel tevreden’ te zijn.

WAT VALT OP?

Als eerste zien we dat de groep 7-12 jarigen met eczeemklachten zo’n 30 procent kleiner is dan de groepen 0-6 en 13-18 jarigen. Dat zou erop kunnen wijzen dat tijdens de pubertijd de klachten weer toe kunnen nemen.

Iets meer dan 35 procent zegt dat hun kind ernstig tot zeer ernstige hinder ondervindt van zijn of haar eczeem. Verder valt de grote groep (37 procent) op die geen zorg ontvangt voor de eczeemklachten van hun kind. Tot slot is de helft van de respondenten neutraal over de kwaliteit van de verleende zorg.

Uitleg poll over kinderen en eczeem

Deel van de resultaten bij 193 respondenten.

Deze poll over kinderen en eczeem geeft de opinie van de ondervraagden weer en is in die zin niet meer dan een indicatie hoe het kinderen met eczeemklachten vergaat, welk beroep er op de zorg gedaan wordt en hoe het oordeel over die zorg luidt. Toch is het aan te raden om in actie te komen bij eczeemklachten en in elk geval naar de huisarts te gaan als uw kind matig tot (zeer) ernstige hinder ondervindt – hier totaal 64 procent – van zijn of haar eczeem.

Nogmaals dank voor de feedback: de polls zijn een eenvoudige en snelle manier om onze content voor u te optimaliseren!

ALS EERSTE OP DE HOOGTE?

Volg ons op Facebook en Instagram

MAT-NL-2100494