Aandoeningen met een hoge ziektelast zoals eczeem en psoriasis verdienen een betere kwaliteit van zorg. Dit blijkt uit het Zinnige Zorg-rapport Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid van Zorginstituut Nederland.

Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut eczeem en psoriasis geselecteerd voor nader onderzoek. En dat is goed nieuws, want mensen ervaren in het dagelijks leven veel last van eczeem en psoriasis. De zichtbaarheid, de jeuk waardoor ze veel krabben en de reacties van anderen maken dat ze zich vaak schamen en zich terugtrekken uit het dagelijks leven. Ook een verstoorde nachtrust door de jeuk kan het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden.

Snellere diagnose, effectievere behandeling

Bij de diagnose van eczeem zijn er aanwijzingen dat betere zorg (vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg) voor de patiënt mogelijk is door de ziekte sneller te herkennen en minder allergietesten te doen. Bij de behandeling is verbetering mogelijk in de therapietrouw, en in de inzet van lichttherapie en van medicijnen die moeten worden ingenomen (systemische behandeling). Verder kan in zorgtrajecten betere begeleiding komen voor patiënten in het goed leren smeren met basiszalven (zelfmanagement). Ook mag er meer aandacht komen voor het leren omgaan met de aandoening (psychosociale ondersteuning).

Wat doet het Zorginstituut?

Het Zorginstituut is een overheidsorgaan en heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Het Zorginstituut moet de toegang tot goede en zinnige zorg bevorderen. Met zinnig wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Iedere verzekerde moet er volgens het Zorginstituut op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt, nu en in de toekomst.

Bron: Zorginstituut Nederland

Als eerste op de hoogte?

Volg ons dan op Facebook

GZNL.GZ.19.10.0277